Người Tràng An - Người Hà Nội: Người nghệ sỹ hát về Trường Sa
14/08/2017 10:53