Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhận biết an toàn thực phẩm: Xu hướng nông sản hữu cơ
10/08/2019 16:08
(HanoiTV) - Việt Nam có những thuận lợi và hạn chế gì để phát triển nền nông nghiệp hữu cơ. Trao đổi cùng chuyên gia...