Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhân dân Thủ đô tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
25/01/2021 13:21
(HanoiTV) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.