Nhiều bãi trông giữ xe vẫn ngang nhiên hoạt động
14/02/2018 19:06
(HanoiTV) - Văn bản chỉ đạo số 113 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường, quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai qui định trên địa bàn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên HanoiTV, các bãi trông giữ phương tiện trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp văn bản chỉ đạo của Thành phố.