Nhiều chuyển biến tại lễ hội chùa Hương 2018
14/03/2018 21:30
(HanoiTV) - Sau nhiều phản ánh những tồn tại ở lễ hội chùa Hương năm 2017 thì năm 2018 nhiều đổi mới trong công tác quản lý tổ chức lễ hội đã được huyện Mỹ Đức quan tâm thực hiện.