Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhiều doanh nghiệp không xin gia hạn thuế
31/07/2020 10:36
(HanoiTV) - Theo quy định tại Nghị định 41 về gia hạn thuế và tiền thuê đất sau ngày 30/7 là hết hạn nhận đơn đề nghị việc gia hạn. Tuy nhiên, dù hôm nay là hạn cuối, nhưng số doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh gửi giấy đề nghị hưởng chính sách này rất ít so với ước tính ban đầu.

HanoiTV

<

Từ khóa: thuếdoanh nghiệpnghị định 41thuê đấtxin gia hạnnộp đơncá nhânkinh doanh

<