Nhiều loài cây mới được trồng trong chương trình 1 triệu cây xanh
20/01/2018 20:10
Chính thức phát động từ tháng 6 năm 2017, Hà Nội đang thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh, với mục tiêu tăng diện tích cây xanh từ 7,5 m2/ người lên 10m2/người vào năm 2020. Sau 1 thời gian triển khai đến nay, thành phố đã trồng mới 500 nghìn cây các loại, nhờ đó đã góp phần xây dựng môi trường xanh và tạo cảnh quan đô thị.