Nhiều người dân không hợp tác phun hóa chất diệt muỗi
24/09/2017 08:14
(HanoiTV) - Dù dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đã chững lại nhưng vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng của dịch, vì vậy việc phun hóa chất phòng, chống tái xuất hiện của các ổ dịch là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, khi triển khai phun hóa chất diệt muỗi còn một số hộ dân thiếu hợp tác, gây những khó khăn trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch.