Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhiều người đăng ký hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân Covid-19
12/08/2020 19:10
(HanoiTV) - Sau 1 tuần kêu gọi những người khỏi bệnh Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng hoặc nghiêm trọng, đến nay đã có 17 người khỏi bệnh Covid-19 đăng ký hiến huyết tương, trong đó có 9 người được tiến hành sàng lọc, 2 người đã được lấy huyết tương, còn lại đang chờ kết quả.