Những bất cập trong thiết kế tại tuyến đường Phương Canh
14/06/2017 09:59
(HanoiTV) - Đường được xây dựng với mục tiêu góp phần làm giao thông thuận lợi hơn, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông trong tương lai. Thế nhưng, khi con đường vừa được hoàn thành, niềm vui chưa tày gang, người dân vốn trước đây có thể đi đường thẳng tiện lợi, thì nay lại phải đi đường vòng, thậm chí chính những thiết kế đó lại đang khích lệ người dân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Đó là câu chuyện tại tuyến đường Phương Canh.