Những biểu tượng tự hào của Thăng Long - Hà Nội
10/10/2018 20:51
(HanoiTV) - Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Thủ đô ngàn năm Văn Hiến, hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Mời quý vị cùng Hà Nội 18h đi tìm lại những dấu tích xưa, những công trình kiến trúc, biểu tượng tự hào của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, nghìn năm tuổi.