Những chiến sĩ công an hết lòng phục vụ nhân dân
03/01/2018 08:50
(HanoiTV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Học tập và làm theo lời Bác, các chiến sĩ công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa.