Những chuyển biến tích cực trong năm kỷ cương hành chính 2017
18/06/2017 13:07
(HanoiTV) - Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, lồng ghép với Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, các Sở ngành địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tích cực triển khai công tác này, cụ thể hóa với thực tiễn của ngành và đơn vị.