Những công trình hữu nghị Việt - Xô
30/10/2017 14:25
(HanoiTV) - Cung văn hóa Hữu Nghị, Bệnh viện Hữu Nghị, Cầu Thăng Long...là những công trình tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga này nay