Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những điều kiện để kết quả học online của học sinh được công nhận
30/03/2020 19:00
(HanoiTV) - Trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch Covid-19, việc đánh giá, công nhận kết quả học qua internet, qua truyền hình cũng như học thông thường. Việc giáo viên đánh giá thường xuyên kiến thức của học sinh, điểm danh, giám sát để đảm bảo học sinh học đủ, học đúng, đảm bảo công bằng khách quan, trung thực. Khi học sinh đáp ứng đủ điều kiện, kết quả đánh giá sẽ được công nhận theo quy định hiện hành.