Những hoạt động kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam
19/04/2017 10:16
(HanoiTV) - Ngày 18/4 là ngày người khuyết tật Việt Nam. Đây cũng là chủ đề của Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 18/4 với các nội dung xoay quanh bao gồm hoạt động kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam; những tấm gương người khuyết tật nghị lực vươn lên trong cuộc sống.