Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những tấm lòng nhân ái
15/07/2019 10:00
(HanoiTV) - Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu.