Những vấn đề liên quan đến mảnh đất quy hoạch ở phường Bồ Đề - Long Biên
02/02/2018 20:29