Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Niềm tin cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của Hà Nội
02/07/2020 20:21
(HanoiTV) - Vượt qua 6 tháng đầu năm với nhiều thách thức, cùng với công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội đã gương mẫu đi đầu cả nước trong thực hiện nhiệm vụ kép tái khởi động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở giai đoạn bình thường mới. Trong đó, thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, được thể hiện qua Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác đầu tư và phát triển” vừa được tổ chức thành công với sự tham dự của hơn 1.200 doanh nghiệp.