Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nỗ lực đảm bảo đủ máu điều trị trong điều kiện dịch Covid
20/01/2021 08:18
(HanoiTV) - Năm 2020, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là thư kêu gọi, động viên đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia HMTN của TBT - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.