Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nạo vét hồ Hoàn Kiếm
01/12/2017 20:02