Xem video Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nạo vét hồ Hoàn Kiếm Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nạo vét hồ Hoàn Kiếm
01/12/2017 20:02