Nỗ lực xóa bỏ biển quảng cáo rao vặt
06/11/2017 22:34
(HanoiTV) - Nhiều nơi biển quảng cáo rao vặt vẫn lan tràn gây mất mỹ quan đô thị thì tại quận Tây Hồ có một nơi sạch sẽ không có rác tường bởi ý thức của mỗi người dân giữ gìn môi trường sống