Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nông nghiệp xanh: Đưa giống ngô HN268 vào sản xuất
25/05/2019 21:32
Sau thời gian nghiên cứu lai tạo và sản xuất thử nghiệm giống ngô nếp đường HN268 được người dân đánh giá cao về kha năng kháng sâu bệnh với lượng đường cao hơn 30% giống ngô nếp truyền thống.