Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nông nghiệp xanh: Giải bài toán đầu ra cho nông sản
28/04/2019 01:00
Găn với quá trình xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng được trên 100 chuỗi giá trị nông sản. Sự phát triển bền vững của các chuỗi này đã giúp nâng cao vị thế và thu nhập của người nông dân.