Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nông nghiệp xanh: Liên kết sản xuất nông nghệp
28/09/2019 18:21
(HanoiTV) - Sản xuất nhỏ lẻ manh mún là rào cản kìm hãm sự phát triển của ngành nông nghiệp, vì vậy nền nông nghiệp cần hướng tới mô hình các chuỗi liên kết