Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nông nghiệp xanh: Mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới mang lại
03/06/2019 11:05
Nông nghiệp xanh xin giới thiệu mô hình trồng rau trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Phúc Thọ.