Nông nghiệp xanh: Nâng cao thu nhập nhờ trồng chè sạch
07/04/2019 01:32
Thành công của công tác phát triển chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì và mô hình sản xuất chè sạch của người dân Ba Trại