Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nông nghiệp xanh: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
14/09/2019 22:25
(HanoiTV) - Doanh nghiệp, hợp tác xa, hội nông dân chủ động thay đổi phương thức sản xuất để tạo ra sức cạnh tranh cho hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập.