Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai
12/02/2020 12:22
(HanoiTV) - Việc quản lý sử dụng đối với phần diện tích đất công, đất nông nghiệp tại khu vực bãi sông từ nhiều năm qua luôn gặp khó khăn. Bởi thực tế, chính quyền cơ sở giao thầu cho các cá nhân sử dụng từ nhiều năm trước với những quy định chưa chặt chẽ và việc xử lý vi phạm phát sinh không kiên quyết, dẫn tới những vi phạm kéo dài khó xử lý.