Ô nhiễm mương cầu Am bao giờ mới hết!
30/06/2018 20:14
(HanoiTV) - Chương trình “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” ngày 30/6/2018 gồm những nội dung sau: Ô nhiễm mương cầu Am bao giờ mới hết; Cần giữ cảnh quan mặt nước hồ Tây.