Xem video Ô nhiễm sông Tô Lịch - người dân xung quanh bị ảnh hưởng Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Ô nhiễm sông Tô Lịch - người dân xung quanh bị ảnh hưởng
07/08/2018 20:19