Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ôn tập môn Sinh học lớp 12 ngày 11/03/2020: Di truyền học và tiến hóa
11/03/2020 16:40
Ôn tập môn Vật lý lớp 12 ngày 11/03/2020: Di truyền học và tiến hóa. Cô giáo: Nguyễn Thị Nga - Trường PTTP Thăng Long