Ống kính phóng viên: Chợ cóc - dẹp chỗ này, phình chỗ kia
30/01/2018 20:14
(HanoiTV) - Chương trình “Ống kính phóng viên” phát sóng vào lúc 16h30 - thứ Ba, ngày 30/01/2018, trên kênh 1 - Đài PT-TH Hà Nội, gồm các nội dung sau: Làng quất cảnh Tứ Liên vào vụ; Chợ cóc: dẹp chỗ này, phình chỗ kia; Trông giữ phương tiện không phép: Ai chịu trách nhiệm?