Ống kính phóng viên: Xung quanh việc cắt điện tại chợ Khương Đình
12/06/2019 09:14
Sự cắt điện đột ngột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương chợ Khương Đình. Tại sao khu chợ này lại bị cắt điện?