Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ống kính phóng viên: Hiểm họa cháy nổ từ việc cho thuê đất trái thẩm quyền
30/04/2019 18:47
Mất an toàn cháy nổ đe dọa đến tình mạng va tài sản của người dân do hành vi cho thuê đất trái thẩm quyền đang diễn ra tại Phố Trần Quý Cáp thuộc quản lý của công ty Cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường.