Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát 12.000 phiếu khảo sát người dân về mức độ hài lòng dịch vụ công
13/08/2019 12:46
(HanoiTV) - Với mục tiêu triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị trên địa bàn, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 171 về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công.

HanoiTV

Từ khóa: khảo sát người dândịch vụ công