Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát động Chương trình bình chọn các bài viết về doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019
22/05/2019 11:29
(HanoiTV) - Ngày 21/5, VCCI-VBCSD phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã phát động Chương trình bình chọn các bài viết về doanh nghiệp phát triển bền vững (PTBV) năm 2019.

Được tiến hành trong bối cảnh PTBV đang trở thành tâm điểm trong chiến lược phát triển vĩ mô và chiến lược phát triển các ngành kinh tế của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, Chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các cơ quan truyền thông về PTBV, từ đó huy động sự tham gia của họ trong việc tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của doanh nghiệp thực hiện PTBV trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua việc tìm kiếm, ghi nhận và tuyên truyền các thông lệ tốt, các điển hình doanh nghiệp thực hiện phát triển bền vững xuất sắc, Chương trình đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cơ quan Truyền thông trong việc khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược PTBV.

BTC phát động chương trình

 Cụ thể, các tác phẩm tham gia cuộc thi cần phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phản ánh trung thực các thông lệ tốt trong thực hiện PTBV của các doanh nghiệp (trong nước và FDI) đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực trên toàn Việt Nam. Những thông lệ tốt được giới thiệu trong bài viết là những hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực: kinh tế - xã hội – môi trường và nhằm hướng đến việc hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs - được đề ra trong Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững).

Chương trình khuyến khích các bài viết về các điển hình tiên tiến, các sáng kiến mới, nhân tố mới, những doanh nghiệp và doanh nhân mạnh dạn thay đổi tư duy kinh doanh truyền thống – chỉ hướng đến lợi nhuận sang tư duy kinh doanh bền vững – lợi nhuận đi kèm sự phát triển xã hội và bảo vệ môi trường theo định hướng của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD). Đồng thời, Chương trình cũng hoan nghênh các bài viết phản ánh được sự thay đổi tích cực của doanh nghiệp, cũng như những ảnh hưởng tích cực về kinh tế - xã hội – môi trường đến cộng đồng mà doanh nghiệp tạo ra khi kinh doanh bền vững.

Chia sẻ về chương trình, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng bình xét phát biểu:

“Mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất mà chúng tôi hướng đến trong Chương trình này là phát hiện và đưa những tấm gương doanh nghiệp bền vững điển hình, tiêu biểu đến gần xã hội. Từ đó, những sáng kiến, mô hình PTBV phù hợp có thể nhận được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ và động viên kịp thời, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhận thức và hành động vì sự PTBV. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua Chương trình, các cơ quan báo chí, truyền thông có thể phát huy hiệu quả hơn vai trò của mình trong hành trình PTBV chung"

N.T

Từ khóa: Phát động chương trìnhdoanh nghiệp bền vữngphát triển