Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
29/06/2020 20:01
(HanoiTV) - Thực hiện một cách độc lập, tuân thủ 4 bước quy trình, việc tổ chức lấy ý kiến, sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội triển khai đảm bảo khách quan, chính xác và thực chất, góp phần phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.