Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới
21/10/2020 23:28
(HanoiTV) - Từng cán bộ mặt trận phải đổi mới tư duy, có trách nhiệm và gắn bó với công tác mặt trận, xây dựng niềm tin với nhân dân thông qua hiệu quả công việc - đây là yêu cầu được Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh tại Hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới”, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

HANOITV

Từ khóa: