Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện còn nhiều khó khăn
11/01/2018 08:11
(HanoiTV) - Theo thống kê hàng tháng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn có mức tăng trưởng đều đặn. Tính đến hết 2017, đạt hơn 291.000 người. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn do mục tiêu đề ra.