Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường làng nghề
18/02/2020 09:13
(HanoiTV) - Những năm qua, sự phát triển của các làng nghề đã tạo động lực quan trọng góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, đằng sau đó là nỗi lo về thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.