Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển gạch không nung còn nhiều khó khăn
21/08/2019 08:53
(HanoiTV) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa phát triển nhanh ở Việt Nam, việc sản xuất và sử dụng các vật liệu xanh, trong đó có vật liệu không nung giúp môi trường phát triển bền vững ngày càng được khuyến khích. Tuy nhiên, vấn đề này ở Việt Nam chưa được phát triển rộng rãi và còn gặp nhiều khó khăn.