Phát triển làng nghề cùng bảo vệ môi trường tại huyện Phú Xuyên
13/07/2017 10:39
(HanoiTV) - Làng nghề đan cỏ tế truyền thống tại thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên đã được 300 năm tuổi. Cũng như những làng nghề khác trên cả nước việc vừa duy trì, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm lại vừa phải bảo vệ môi trường là một bài toán khó với làng nghề Phú Túc