Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao nghiệp vụ và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ thư viện Lào
27/11/2019 09:11
(HanoiTV) - Ngày 26-27/11, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Cục Xuất bản và Thư viện thuộc Bộ Thông tin - Văn hóa- Du lịch Lào tổ chức khóa tập huấn “Nghiệp vụ thư viện và Phát triển văn hóa đọc” cho cán bộ phụ trách thư viện của Lào.
Cán bộ Lào tham gia tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có gần 50 cán bộ của Cục Xuất bản và Thư viện Bộ Văn hóa- Thông tin Du lịch Lào, cán bộ công tác tại Thư viện quốc gia và thư viện khu vực thủ đô Vientiane, thư viện các tỉnh Luangprabang, Xiengkhoang, Kham muang, Houaphan, Sekong…

Trong hai ngày tập huấn, các cán bộ làm công tác thư viện của Lào sẽ được nghe và trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ của Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Việt Nam về công tác quản lý thư viện hiện đại, việc lưu trữ, vận hành thư viện phục vụ bạn đọc, cũng như kinh nghiệm tổ chức các mô hình tủ sách cộng đồng, thư viện trường học, thư viện nông thôn, thư viện lưu động…nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nhân dân các dân tộc Lào, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi…

TN

<

Từ khóa: Cán bộ Lào tập huấn đọcNâng cao nghiệp vụ Thư viện và văn hóa đọc cán bộ Lào

<