Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khánh Hòa: Phê duyệt Dự án Sưu tầm, bảo quản, trưng bày sản văn hóa 3 dân tộc thiểu số
27/06/2019 22:54
(HanoiTV) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 1739/QĐ-CT.UBND về việc phê duyệt Dự án Sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của 3 dân tộc thiểu số Việt Nam Raglai, Êđê, T'rin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 Phạm vi sưu tầm di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam Raglai, Êđê, T'rin trên địa bàn tỉnh có thời gian sinh sống lâu đời tại 06 huyện, thị xã, thành phố là Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Ninh Hòa, Cam Ranh.

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan; Có các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, R'rin trên địa bàn tỉnh để bảo vệ và phát huy các gia trị lâu dài và bền vững; Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của công chúng, du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Mục tiếu cụ thể: Nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, phục vụ trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Khánh Hòa theo định hướng mô hình hoạt động bảo tàng mới; Gìn giữ và bảo quản lâu dài các tài liệu, hiện vật văn hóa tiêu biểu, điển hình của 03 dân tộc để trưng bày, giới thiệu khách tham quan; đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá, giáo dục sâu rộng trong đời sống cộng đồng nhằm phát huy các giá trị di sản văn hóa.

UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án gồm: Xây dựng các giải pháp đồng bộ, khả thi nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của 03 dân tộc Raglai, Êđê, T'rin trên địa bàn tỉnh; Điều tra, rà soát và sưu tầm tài liệu, hiện vật; Lập hồ sơ khoa học tài liệu, hiện vật được sưu tầm.

TN

<

Từ khóa: sưu tầmtrưng bày di sảnRaglaiedeT'rin

<