Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn "Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố khóa XV” Sáng 5/12/2019 - Phần 1
06/12/2019 07:36