Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 – Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (Sáng 6/12 - Phần 1)
06/12/2017 14:49