Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV - Sáng 6/7/2018 (Phần 2)
06/07/2018 11:58