Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV - Chiều 6/7/2018 (Phần 1)
06/07/2018 17:54