Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Phiên họp thứ 14 Ban chỉ đạo Quản lý Tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố
19/04/2019 08:28
(HanoiTV) - Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên BCT, Bí thư Thành ủy đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 14 Ban chỉ đạo Quản lý Tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố Hà Nội.

HanoiTV

Từ khóa: Ban chỉ đạoTổ chức bộ máybiên chế